Априлово – ГОРНА МАЛИНА

Начало

Прием след 7 клас
Професия-Работник в горското стопанство
Специалност- Лесокултурни дейности
Срок на обучение: 2 години

SAM_8759
                               SAM_4176

Априлово – едно красиво село

Априлово се намира в западна България, на 30 км източно от София, в източния край на Софийското поле, в подножието на последните западни разклонения на Средна гора, които местните жители наричат „Баба̀“.
Старото име на селото е Сегърлиево. Преименувано е с указ на Министерския Съвет през 1934 г. на Воловарево, но няколко месеца по-късно, по искане на училищното настоятелство, му е дадено името Априлово, в памет на Васил Априлов.
На 2 км източно от сегашното Априлово е било старото българско село Мало село, което е съществувало още през Второто българско царство. Записано е в турските книги като село Мили.

Едно училище – една столетна история

Училищният живот e на повече от 100 години. До 1890 г. е килийно училище у дома на Атанас Лулчев. 1932 г. Кметското настоятелство взема решение за сграда, оформя се парцел за училищен двор. С много дарения строежът започва 1934 г., но е преустановен в началото на Втората световна война. След края на войната 1945 година, става първото в района училище с прогимназиално образование в което се обучават 4 отделения и 4 класа. 80 –те години на ХХ век, училището е разширено, изграждат се работилници и кухненски блок, обучението е целодневно. 1985 година се пуска в действие физкултурен салон.

Училището днес – игриво и засмяно

Днес училището разполага с 12 класни стаи, библиотека, модерен компютърен кабинет, 1 стаи за занимания по интереси, помещение за хранене.

Училището участва в множество проекти: „Подобряване качеството на образованието в средищните училища”
Проект „Амалипе”, чиято цел е създаване на ефикасен модел за привличане и задържане на децата в училище , чрез изучаване на предмета” Фолклор на етносите в България”.
Учениците от 3-4 клас,които изучават „ Фолклор на етносите’’ очароваха Министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова на 14.01.2013г.

Училището участва в различни олимпиади.
Учениците от 3, 4 и 5 клас, изучават „ ЗИП – Хореография’’ , което им дава възможност за изява, не само в училище, но и извън него.
Ежемесечно се организират състезания, които са голямо предизвикателство за малки и големи.

В училището се провеждат многобройни празници, в които с огромно желание се включват всички ученици.